Evaluare utilizator: 2 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Index articole

BIBLIOGRAFIE

Barlai, K. 1989. Some archaeoastronomical problems in East-Central Europe, p. 436-440. În A.F. Aveni (ed.): World Archaeoastronomy. Cambridge: Cambridge University Press.

Bognar-Kutzián, I. 1963. The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-

Basatanya. Archaeologia Hungarica XLII. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bognar-Kutzián, I. 1972. The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica XLVIII. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Cantacuzino, G. 1965. Observations concernant les rites funéraires néolithiques de la nécropole de Cernica, Dacia, N.S., IX, p. 45-58.

Cantacuzino, G. 1967a. Necropola preistorică de la Cernica şi locul ei în neoliticul românesc şi european (în lumina ultimelor descoperiri arheologice), SCIV, VIII, 3, p. 379-400.

Cantacuzino, G. 1967b. Cernica. Unul dintre cele mai vechi cimitire preistorice din Europa, Magazin Istoric, I, 6, p. 28-32.

Cantacuzino G. 1969. The Prehistoric Necropolis of Cernica and Its Place in the Neolithic Cultures of Romania and of Europe in the Light of Recent Discoveries, Dacia, N.S., XIII, p. 45-59.

Cantacuzino, G. 1970a. La nécropole de Cernica. Sa place parmi les civilisations néolithiques de l’Europe, Archeologia, Paris, nr. 35, p. 54-61.

Cantacuzino, G. 1970b. Remarques sur les offrandes de la nécropole néolithique de Cernica, p. 447-452. În Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Prague, 21-27 août 1966, 1, Praga.

Cantacuzino, G. 1975a. Un ritual funéraire exceptionnel de l’époque néolithique en Europe et en Afrique Septentrionale, Dacia, N.S., XIX, p. 27-43.

Cantacuzino, G. 1975b. Morminte cu scheletele aşezate pe torace din necropola neolitică de la Cernica şi semnificaţia acestui ritual preistoric, MN, 2, p. 224-235.

Cantacuzino, G., Fedorovici, C. 1971. Morminte de femei decedate în timpul naşterii din necropola neolitică de la Cernica, Bucureşti, VIII, p. 37-53.

Cantacuzino, G., Morintz, S. 1963. Die jungsteinzeitliche Funde in Cernica, Dacia, N.S., VII, p. 27-91.

Cantacuzino, G., Morintz, S. 1965. La station et la nécropole néolithique de Cernica, p. 237-242, Tav. XXIX-XLI, CXV-CXVIII. În Pallottino, M., Peroni, R., Corona, M. (ed.), Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, Roma, 29 agosto-3 settembre 1962, vol. II, Comunicazioni, Sezioni I-IV, Firenze: G.C. Sansoni Editore.

Cantacuzino, G., Morintz, S. 1968. Descoperirile arheologice de la Cernica şi importanţa lor pentru cunoaşterea vechilor culturi din ţara noastră, Bucureşti, VI, p. 7-25.

Carr, C. 1995. Mortuary Practices. Their Social, Philosophical-Religious,Circumstantial, and Physical Determinants, Journal of Archaeological Method and Theory 2/2, p. 105-200.

Comşa, A. 2006. The Interrelations Between Burial Orientations and Astronomy in the Balkan Region, AB, S.N., XIV, 1, p. 159-176.

Comşa, E. 1974a. Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti: Editura Academiei Române.

Comşa, E. 1974b. Nouvelles données sur l'évolution de la culture Dudesti (phase Cernica), Dacia, N.S., XVIII, p. 9-18.

Comşa, E. 1975. Nouvelles données relatives à la phase Bolintineanu de la Culture Boian (à la lumière des fouilles de l’agglomération de Cernica), Dacia, N.S., XIX, p. 19-26.

Comşa, E. 1995. Necropola gumelniţeană de la Vărăşti, AB, S.N., IV, 1, p. 55-189.

Comşa, E. 1998. Mormintele neolitice de la Radovanu, SCIVA, 49/3-4, p. 265-276.

Comşa, E. 1990. Complexul neolitic de la Radovanu, CCDJ, VIII, Călăraşi.

Comşa, E., Cantacuzino G. 2001. Necropola neolitică de la Cernica, Bucureşti: Editura Academiei Române.

Drennan, R.D. 1996. Statistics for Archaeologists. A Commonsense Approach, New York, London: Plenum Publishing Corporation.

Fahlander, F. 2003. The Materiality of Serial Practice. A Microarchaeology of Burial, Göteborg: Göteborg University, Department of Archaeology.

Iwaniszewski, S. 1998. The Development of a Regional Archaeoastronomy: the Case of Central-Eastern Europe, p. 177- 201. Atti dei Convegni Lincei, 141. Convegno Internazionale „Archeoastronomia, credenze e religioni nel Mondo Antico”, Roma, 14-15 maggio 1997, Roma: Accademia Nazionale dei Lincei.

Kogălniceanu, R. 2001. Observaţii asupra mormintelor şi resturilor osteologice umane din cuprinsul aşezărilor gumelniţene de pe teritoriul României, BCSS, 7, p. 39-47.

Kogălniceanu, R. 2005. Utilizarea testului Χ2 în arheologie. Studiu de caz – necropola neolitică de la Cernica, ArhMold, XXVIII, p. 265- 302.

Lewis, M.J.T. 2009. Surveying Instruments of Greece and Rome, Cambridge: Cambridge University Press.

Lichter, C. 2001. Untersuchungen zu den Bestattungssitten des südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums, Mainz am Rhein: von Zabern.

Maxim, Z. et alii 2002. The Astronomical Aspects of the Orientation of the Graves in the Burial Site of Iclod, p. 19-29. În Barlai, K., Bognár-Kutzián, I. (ed.): “Unwritten Messages” from the Carpathian Basin, Budapest: Konkoly Observatory. McHugh, F. 1999. Theoretical and Quantitative Approaches to the Study of Mortuary Practice. BAR S785

Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic. Archaeological Series 11, Michigan: Ann Arbor.

Rahtz, P. 1978. Grave Orientation, The Archeaological Journal, Vol. 135, p. 1-14. London: The Royal Archaeological Institute.

Robb, J.E. 1994. Burial and Social Reproduction in the Peninsular Italian Neolithic, Journal of Mediterranean Archaeology, vol. 7, no. 1, p. 27-71.

Rose, H.J. 1922. Celestial and Terrestrial Orientation of the Dead, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain, vol. 52, no. 1, p. 127-140.

Saxe, A.A. 1971. Social Dimensions of Mortuary Practices in a Mesolithic Population from Wadi Halfa, Sudan, p. 39-57. În

Brown, J.A. (ed.), Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices, American Antiquity, vol. 36, no. 3, part 2, USA: The Society for American Archaeology.

Sângeorzan, I.C. 1981. Magia solară neolitică şi astronomia preistorică, Bucureşti: mss.

Sângeorzan, I.C., Ştefan, I.M. 1980. Ghidul cosmosului, vol. I., Bucureşti: Editura Minerva.

Schaefer, B.E. 2006. Case Studies of the Most Famous Claimed Aerchaeastronomical Alignments in North America, p. 27-56. În Bostwick, T., Bates, B. (ed.), Viewing the Sky. Through Past and Present Cultures. Selected Papers from the Osxford VII International Conference on Archaeoastronomy, 2005, Pueblo Grande Museum Anthropological Papers No.15, Phoenix: Pueblo Grande Museum.

Sîrbu, V. 2003. Arheologia funerară şi sacrificiile: o terminologie unitară Funerary Archaeology and Sacrifices: An Unifying Terminology. Brăila: Editura Istros.

Sprague, R. 2005. Burial Terminology. A Guide for Researchers. Lanham, New York, Toronto, Oxford: Altamira Press.

Stănescu, F. 2003. Aplicaţiile calculatoarelor în arheologie, Alba-Iulia.

Şerbănescu, D. 1999. Necropola neolitică de la Popeşti, comuna Vasilaţi, jud. Călăraşi, p. 14-16. În Neagu, M. (ed.), Catalogul expoziţiei Civilizaţia Boian pe teritoriul României, Călăraşi: Editura Daim.

Şerbănescu, D. 2002. Observaţii preliminare asupra necropolei neolitice de la Sultana, judeţul Călăraşi, CCDJ, XIX, p. 69-86.

Şerbănescu, D., Androne, O. 2003. Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului, p. 303-304. În Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002. A XXXVII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Covasna 2-6 iunie 2003, Bucureşti: CIMEC.

Şerbănescu, D., Androne, O., Soficaru, A.D. 2004. Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului, p. 321-324. În Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003. A XXXVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Cluj-Napoca 26-29 mai 2004, Bucureşti: CIMEC.

Şerbănescu, D., Soficaru, A. 2005. Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului, p. 364-365. În Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004. A XXXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Jupiter- Mangalia 25-28 mai 2005, Bucureşti: CIMEC.

Şerbănescu, D., Soficaru, A. 2006. Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului, p. 343-347. În Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Constanţa, 31 mai-3 iunie 2006, Bucureşti: CIMEC.

Şerbănescu, D., Comşa, A., Mecu, L. 2007. Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Valea Orbului, p. 351-352. În Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006. A XLI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai-1 iunie 2007, Bucureşti: CIMEC.

Şerbănescu, D. et alii 2008. Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. Punct: Valea Orbului, p. 294-295. În Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007. A XLII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Iaşi, 14-17 mai, Bucureşti: CIMEC.

Todorova, H. (ed.) 2002. Durankulak, Band II. Die prähistorischen Gräberfelder von Durankulak, Sofia: Anubis Ltd..

Vince, A. 1998. Astronomical Orientation of Skeletons in the Early Eneolithic Necropolis at Podlokanj, Publ. Astron. Obs. Belgrade, no. 60, p. 230-233.

Vince, A. et alii 1996. Astronomical orientations of graves and skeletons in Gomolava and Mokrin, Publ. Astron. Obs. Belgrade, no. 54, p. 199-202.

 

Comentarii   
Guest
0 # Drumu astral al omului.Guest 08-02-2016 06:07
Specia umana a pornit in univers dela rasarit si sfirseste la apus, mai clar spus; in gradul 288 [54 +235=289]. Cei pozitionati spre gradu 261 au cunoscut ca in acest grad are loc prima inviere. In gradul 282 are loc cea dea doua inviere. Ceva adevar au cunoscut ei.
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat | Raportează către un administrator
Adaugă comentariu
Pentru un dialog civilizat, articolele si comentariile care contin expresii vulgare, injurii catre alti utilizatori sau incita la violenta, ura, sunt defaimatoare, ofensatoare, promoveaza produse sau servicii, sau nu au legatura cu subiectul comentat, vor fi sterse. Responsabilitatea pentru articole si comentarii revine autorului acestora.
Campurile de mai jos marcate cu * sunt obligatorii.


Codul de securitate
Refriseaza codul / Introduceti codul in campul de mai jos

Vox Cernica TV