Medici de familie, farmacii, servicii medicale in comuna Cernica

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Calculul penalizarilor la pensiile anticipate.

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

În rândurile următoare, vom aborda una dintre prevederile esenţiale ale complicatelor şi importantelor legi ale sistemului public de pensii : modul da calcul al penalizării în cazul pensiilor anticipate parţiale (cu penalizare).

Noţiunea de "pensionare anticipată -cu sau fără penalizare" - a apărut odată cu noile legi neo-capitaliste : 19/2000 şi 263/2010. Legile socialiste aveau alte "borne"  : 57 ani (la cerere 55) pentru femei, respectiv 62 ani (la cerere 60) pentru bărbaţi. În practică majoritatea covârşitoare se pensionau "la cerere" fără nici o restricţie.

Legea 19/2000 şi-a început efectele la 1 aprilie 2001 şi prevedea o trecere graduală înspre 60 ani pentru femei, respectiv 65 ani pentru bărbaţi până la 1 aprilie 2015. Conform acestei legi, stagiul complet de cotizare a creştea la 30 ani pentru femei, respectiv 35 ani pentru bărbaţi.

Pentru pensionare anticipată erau necesari 10 ani peste stagiul complet de cotizare, respectiv 40 ani pentru femei şi 45 ani pentru bărbaţi.

Penalizarea maximă era de 30% şi se aplica gradual în funcţie de numărul de ani lucraţi peste stagiul complet de cotizare care se reducea treptat pe măsură ce vechimea în muncă se apropia de 40, respectiv 45 ani.

Luăm un exemplu concret în cazul bărbaţilor : stagiul complet de cotizare era/este şi acum, de 35 ani. Dacă solicitantul a lucrat 36 ani penalizarea era de 27%, în continuare la 37 ani era de 24 % şi aşa mai departe pentru cei care aveau 44 ani era de 3%. O precizare importantă : stagiul complet pentru pensionare anticipată nu include perioadele asimilate : armată, studii, concentrări sau prizonierat,etc..

Legea 263/2010 aduce modificări importante :

Modul de calcul al sporului de vechime la pensie.

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Întrucât nouă, celor de la Voxcernica.ro, ni se pun adesea întrebări în legătură cu modul de calcul al vechimii în muncă în valoarea pensiilor vă propunem să citiţi următorul material.

Una dintre multele probleme ridicate de cele două legi post-decembriste : 19/2000 şi 263/2010, privind sistemul public de pensii, este modul cum au preluat sporul vechimii în muncă prevăzut de legile moştenit/socialiste. Aceste legi reglementau şi sporul de vechime, numit "de fidelitate" (a fi salariat al aceleiaşi întreprinderi socialiste sau să fie transferat în condiţii legale : promovare, schimbarea domiciliului, etc). Acest spor avea următoarele prevederi : între 5 – 10 ani se acordau 3%, între 10-15 ani - 5%, între 15-20 ani – 7%, peste 20 ani – 10%.şi era aplicat la salariul înscris în cartea de muncă. După 1989, în contextul unei economii incipient capitaliste, au apărut alte condiţii de acordare a acestui "spor de fidelitate". Legea 19/2000 reglementează acest capitol în modul următor:

Modul de calcul al pensiilor.

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

În privinţa pensiilor există o mare dilemă neocapitalistă resimţită de o bună parte a pensionarilor României: de ce pensiile celor pensionaţi înainte de 2000 (deci pe baza legilor moştenite de la socialişti) sunt mai mari decât acelea ale pensionarilor de după 2000, în conformitate cu noile legi neo-capitaliste, 19/2000 si 263/2010 ?

Răspundem: sistemul de calcul (altgoritmul) este fundamental diferit. Altfel "legile socialiste" (folosim această formulare pentru a nu deruta, cu amănunte, pe vizitatorii noştri) aveau, ca principiu de bază, alegerea mediei a cinci ani consecutivi din ultimii 10 ani de muncă. Salariile, în socialism, erau mereu în creştere, pe baza vechimei si a experienţei şi este, evident, că această prevedere era favorabilă viitorilor pensionari. Legile 19/2000 şi 263/2010 introduc un nou altgoritm de calcul al pensiilor care, în principiu, se bazează pe media tuturor anilor lucraţi de la angajare până la pensionare. Sunt incluşi, în acest calcul, şi cei "asimilaţi" cum ar fi satisfacerea serviciului militar, concentrări, prizonierat, studii, etc. cu valori la nivelul salariului minim pe economie, care, în mod evident, trag "în jos" punctajul mediu general al salariatului.

Pensia de urmas

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Asa cum am promis in articolele anterioare privind sistemul public de pensii in conformitate cu legea 263/2010, va prezentam, in continuare, prevederile privind pensia de urmaş. Ne oprim la acele articole si alineate importante pentru înţelegerea acestui capitol al acestei legi fundamentale.
Să intrăm in detalii:
-. Au dreptul la pensiile de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru a deveni pensionar.
Copiii au dreptul la pensie de urmaş :
a) până la vârsta de 16 ani ;
b) până la vârsta de 26 ani dacă îsi continuă studiile într-o forma de învăţământ;
c) pe toată perioada invalidităţii de orice grad dacă invaliditatea a apărut când aceştia beneficiau de pensie de urmaş.
- Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea

Pensia anticipata si pensia anticipata partiala.

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Actualizare 20-iulie-2016

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, notarii,

Sistemul public de pensii pe intelesul tuturor.

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

vasile-bolboja-tanganuAsa cum am promis, incercăm prin portalul nostru, Voxcernica, să tratăm cele mai importante capitole din vechea lege 19/2000, inlocuită cu mai noua lege 263/2010, numită: "Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale".
Precizăm că este una dintre cele mai complexe legi emise după 1989.
Si este normal, intrucât această lege, a fost obligată să tină cont de cele câstigate de pensionari inainte si după 1989.
In sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limită de vârstă;
b) pensia anticipată;
c) pensia anticipată partială;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urmaş.
Asa cum rezultă din titlu, in acest articol, tratăm punctul prim:
---------------------------------------------------------
a) PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ.
----------------------------------------------------------
1 - Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă trebuie indeplinite, la data pensionării, cumulativ, două conditii:
- vârsta standard de pensionare - 65 ani pentru bărbati si 63 ani pentru femei
- stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public de pensii: 15 ani atât pentru bărbati cât si pentru femei.
2 - Stagiul complet de cotizare este de 35 ani atât pentru femei cât si pentru bărbati conform legii 263/2010, art. 53 alin. 3 (in vechea lege 19/2000, femeile aveau stagiul complet de cotizare de 30 ani)..
3 - Asiguratii care si-au desfăsurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de muncă (fosta grupă a 2-a) au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului următor:

Rezultate partiale recensamant 2011 comuna Cernica.

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cabinet Dentar- Caldararu

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Orar: Telefon: In curtea scolii generale din Caldararu, langa biserica. (va rugam sa furnizatii detaliile la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru a putea fi afisate pe site)…

Citeste mai departe: Cabinet Dentar- Caldararu

Transfer dosar pensie invaliditate la pensie limita de varsta.

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Transferul dosarului de pensie pentru invaliditate (boală) la pensie pentru limită de vârstă (normală) este relativ simplu. Dosarul de pensie există la Casa de Pensii a judeţului Ilfov cu toate actele necesare. Nu există diferenţe – ne referim la acte - între cele două modalităţi de pensionare. În consecinţa pentru transfer trebuie doar următoarele acte: - Buletin / Carte de identitate - Ultimul talon de pensie - Cerere prin care se solicită Casei de Pensii a judeţului Ilfov transferul dosarului de pensie pentru invaliditate (boală) la pensie pentru limită de vârstă. (Un model simplificat îl prezentăm în finalul acestor informaţii) Programul Casei de Pensii a judeţului Ilfov este următorul:…

Citeste mai departe: Transfer dosar pensie invaliditate la pensie limita de varsta.

Dispensar Medical - Cernica

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Langa Barajul Cernica, la iesirea din Cernica spre Balaceanca. Click fotografii pentru detalii. Pentru programari consultatii dispensar Cernica sunati la 021 369 5213 Urgente medicale 112.                    

Citeste mai departe: Dispensar Medical - Cernica

Ecosistemul in Padurea Cernica

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 Albume foto Padurea Cernica: Album 1 - Album 2  Sursa: Lucrare de diploma - Autor: Oana X Cea mai matură expresie ecologică a vegetaţiei naturale o constituie pădurea. Acest ecosistem a suferit cel mai mult de pe urma presiunii exercitate de impactul antropic. Este cunoscut faptul că în ultimul secol s-a redus aria originară a pădurilor. Odată cu reducerea ariilor împădurite, a luat amploare din ce în ce mai mare extinderea unor cenoze vegetale, seriale, reprezentate prin formaţiuni arbustive, pajişti şi agrocenoze, în general instabile în privinţa compoziţiilor şi cu o productivitate biologică din ce în ce mai redusă. Mozaicul extrem de diversificat al acestor cenoze seriale, ce mai cuprind în ansamblul lor şi enclase ale conozelor originale alcătuiesc tabloul actual al vegetaţiei. Zoocenoza din pădurea studiată, influenţează direct şi indirect existenţa arborilor, a celorlalte etaje de vegetaţie şi a pădurii în ansamblu. Interacţiunile zoocenozei de pădure sunt complexe şi se realizează cu relaţii reciproce între diferiţi indivizi, populaţii şi grupe de animale între ele, între acestea şi fitocenoza forestieră şi habitatul forestier. Fauna pădurii „Cernica”, extrem de diversă şi bogată în specii, influenţează şi dezvoltarea pădurii în general, integrându-se în circuitul de substanţă şi energie, condiţionând în măsură diferită şi structura şi funcţionalitatea pădurii şi ale elementelor sale constituente.…

Citeste mai departe: Ecosistemul in Padurea Cernica

Farmacia Dana - Cernica

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Modernizare soseaua Cernica. Pantelimon-Fabrica Titan-Cernica-Tanganu

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Soseaua Cernica (DJ-301) se afla in plin proces de...reconditionare. Mai multe detalii si aici. Intre Pantelimon si fabrica de paine Titan (click aici pentru adresa) astfalul deja a fost "ras" (pentru a cata oara ?!) pentru a face loc unui nou covor. Asta dupa ce luni de zile a fost un cosmar sa circuli pe aceasta zona. Mai ales in zona de traversare a caii ferate, unde, doar dupa ce un autobuz a ramas bine mersi pe calea ferata, (asteptand probabil trenul) niste baieti au venit si s-au indurat sa arunce niste roabe de .. pamant..ca sa poti totusi traversa. Halul in care ajunsese aceasta sosea (si in zona fabricii Titan care nu s-a grabit sa dea…

Citeste mai departe: Modernizare soseaua Cernica. Pantelimon-Fabrica Titan-Cernica-Tanganu

Formalitati incasare ajutor de deces

Evaluare utilizator: 3 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivă
I.  Daca se prezinta la Casa de Pensii Ilfov o ruda de gradul I adica: fiu/fiica, sot/sotie, parinti sunt necesare urmatoarele acte: 1.   Certificat de deces                                                  (copie si original) 2.   Certificat  de nastere decedat                                 (copie si original) 3.   Certificat de nastere solicitant                                (copie si original) 4.   Buletin sau carte de identitate al/a solicitantului     (copie si original) 5.   Certificat de casatorie (pt. femei)                            (copie si original) 6.  Documente care sa ateste ca solicitantul a efectuat cheltuielile de inmormantare pe numele  sau adica factura pentru cosciug, chitanta de la biserica pentru imormantare si altele. Insistam: toate documentele  privind cheltuielile de inmormantare trebuie sa fie pe  numele solicitantului.…

Citeste mai departe: Formalitati incasare ajutor de deces

Sarpele din Lacul Cernica

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Va prezentam un reportaj realizat de Antena 1 prin Aprilie 2009 si postat pe youtube de www.fanotv.ro. Aici veti vedea detalii despre legenda creata in jurul sarpelui din Cernica. Ca locuitor al satului Caldararu, ce si-a petrecut copilaria pe…

Citeste mai departe: Sarpele din Lacul Cernica

Acte necesare dosare de pensionare

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Se depun la CASA DE PENSII A JUDETULUI ILFOV Acces cu maxi 714 cu plecarea de la Cora. Traseul trece chiar prin fata institutiei. Pensionarea poate fi pentru: -   Limita de varsta -   Anticipata (eventual partiala) -   Invaliditate -   Urmasi Actele necesare pensionari: 1.  Certificat de nastere                                      (copie si original) 2.  Buletin sau carte de identitate                       (copie si original) 3.  Carte de munca                                             (copie si original) 4.  Certificat de casatorie (nunmai pt femei)       (copie si original) 5.  Adeverinta pentru vechime dupa 1 aprilie 1992 daca nu este consemnata in mod expres in cartea de munca. Precizam ca pentru vechimea de dinainte de 1 aprilie 1992 aceasta se calculeaza automat fara sa mai trebuiasca vreun document.…

Citeste mai departe: Acte necesare dosare de pensionare

Asistenta medicala - Caldararu

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Orar: Telefon In curtea scolii generale din Caldararu, langa Cabinet Dentar (va rugam sa furnizatii detaliile la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru a putea fi afisate pe…

Citeste mai departe: Asistenta medicala - Caldararu

RATB-Bucuresti - Comuna Cernica

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Cursele RATB sunt suspendate temporar. Precizam ca orele inscise in orarul de mai jos sunt cele de plecare de la CORA Pantelimon. =========================================== Traseul        CORA  -   BALACEANCA  …

Citeste mai departe: RATB-Bucuresti - Comuna Cernica

Mai multe articole...

Subcategorii

Atractii Cernica 2

Zone deosebite si puncte de interes turistic Cernica, Balaceanca, Caldararu, Tanganu, Posta

Cabinete medicale si farmacii 5

orar de functionare si localizare

Infrastructura 2

Apa, Gaze, Canalizare, Electricitate, Gunoi pus articole relevante

Transport public 1

Info si articole relvante transport public in Cernica