Tipărire
Categorie: Stiri recente Stiri recente
Publicat: 25 Noiembrie 2013 25 Noiembrie 2013
Accesări: 3979 3979
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Peste 300 de repondenţi, 6 focus-grupuri, 6 studii de caz, 6 Portofolii Ocupationale Locale şi un rezultat final: un studiu complex cu privire la caracteristicile specifice unui număr de 6 comunităţi rurale din județul Ilfov (Cernica, Ciolpani, Dascălu, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia şi Tunari), integrate în proiectul TIP&A – Transformare prin învăţare practică şi antreprenoriat.

cernica

Acest studiu a vizat: „Comunitatea rurală – repere de dezvoltare şi sustenabilitate" şi „Resursa umană în comunitatea rurală". Prima secţiune s-a concentrat pe realizarea unei "radiografii" pentru fiecare comunitate în parte – context economic, potenţial agricol, monumente istorice, resurse naturale – astfel încât să rezulte reperele de dezvoltare şi sustenabilitate specifice localităţilor studiate. Cea de-a doua secţiune a vizat identificarea caracteristicilor relevante pentru ocupare, a nevoilor de informare, formare şi acces pe piaţa muncii.

Dincolo de nevoia identificării posibilităților concrete de dezvoltare a ocupării locale, prin aceste studii se doreşte influenţarea autorităţilor publice, dar şi a factorilor economici din zona rurală studiată, cu scopul modificării atitudinale faţă de posibilităţile concrete de dezvoltare a ocupării locale şi de a o integra cu prioritate în strategii şi planuri de acţiune de dezvoltare economico-socială, în plan local şi regional.

Ca urmare a acestor cercetări efectuate au rezultat următoarele posibile direcţii de acţiune:
1. Antreprenoriatul. Ca şi instrumente de a stimula antreprenoriatul la nivel local, au fost identificate:
- punerea la dispoziţie, prin intermediul Consiliilor Locale, în mod legal şi transparent, de spaţii şi active neutilizate, pentru firme private din mediul rural în vederea dezvoltării activităţii IMM-urilor, creatoare de locuri de muncă în mediul rural;
- realizarea unui punct de informare privind mediul de afaceri local şi zonal;
- crearea unor baze de date locale cu activele disponibile care ar putea trezi interesul întreprinzătorilor locali pentru desfășurarea unei activităţi private, etc.

Domeniile identificate cu potenţial economic sunt: agricultura (ferme comerciale competitive) şi comercializarea cu amănuntul a veniturilor agricole; industria alimentară şi industria prelucrătoare; turismul de week-end, cultural, de agrement, de eveniment, etc.; meşteşuguri tradiţionale; pescuit; silvicultură; valorificarea surselor regenerabile de energie; servicii de sănătate şi tratatament (izvoarele de la Ciolpani) etc.

2. Judeţul Ilfov, în ansamblul său, are tendinţa de a deveni un spaţiu de agrement al locuitorilor Capitalei, prin dezvoltarea turismului de week-end şi a agroturismului. Această tendinţă trebuie exploatată şi la nivelul celor 6 comunităţi, mai ales că potenţialul turistic, de agrement, cultural şi istoric este deosebit în aceste zone (activitaţi posibile de agrement: drumeţii pe trasee turistice, specii de floră şi faună considerate monumente ale naturii, plimbările călare, vizitarea unor obiective istorice, corelarea excursiilor cu evenimente şi târguri folclorice/monahale din zonă etc.)

3. Imputernicirea comunităţilor prin dezvoltarea capitalului social. Un element relevant pentru capitalul social al acestor comunităţi este capacitatea de asociere (în diverse forme) şi încrederea în ceilalţi membri ai comunităţii. Din păcate, există doar 3 organizaţii neguvernamentale (două în Tunari şi una în Dascălu) în cele 6 comunităţi partenere, şi alte câteva asociaţii agricole. Soluţia constă în împuternicirea celor 6 comunităţi, prin acordarea de sprijin pentru proiectele care permit realizarea de investiţii intersectoriale şi zonale, prin sprijin pentru promovarea parteneriatului şi dezvoltarea capacităţii de a lucra la iniţiative de auto-ajutorare, de auto-sustenabilitate, inclusiv pentru grupurile vulnerabile social.
Nu în ultimul rând, un impact însemnat îl va avea, în perspectivă, constituirea Zonei Metropolitane Bucureşti, în cadrul căreia se vor putea crea mult mai uşor forme moderne de realizare a unor proiecte integrate, în folosul mai multor localităţi, sub formă de consorţii si parteneriate complexe.

Proiectul "Rural – TIP&A: Transformare prin Învățare Practică și Antreprenoriat" este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

Articole asemanatoare